เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้คำแนะนำการขอต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการ

ลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้คำแนะนำการขอต่ออายุ ใบอนุญาตสถานประกอบการ

เปลี่ยนโคมไฟโซล่าเซลล์ ซอยเฮือนไม้งาม พร้อมซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา และบ้านป่าหัด

เปลี่ยนโคมไฟโซล่าเซลล์ ซอยเฮือนไม้งาม พร้อมซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา และบ้านป่าหัด

ล้างทำความสะอาดโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

ล้างทำความสะอาดโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

เก็บขยะริมทางตั้งแต่ป้ายบ้านขอน – สี่แยกบ้านนาป่าน , หลังร้านเดชา และเก็บกองอิฐรอบบ่อน้ำทิพย์ ในพื้นที่ข่วงเมืองปัว

เก็บขยะริมทางตั้งแต่ป้ายบ้านขอน – สี่แยกบ้านนาป่าน , หลังร้านเดชา และเก็บกองอิฐรอบบ่อน้ำทิพย์ ในพื้นที่ข่วงเมืองปัว

รับผู้ป่วยหญิงชราติดเตียง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับมารักษาตัวที่บ้านต้นแหลง

รับผู้ป่วยหญิงชราติดเตียง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับมารักษาตัวที่บ้านต้นแหลง

สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายชื่อโรงแรม ณ โรงแรมปัวในน่าน

สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายชื่อโรงแรม ณ โรงแรมปัวในน่าน

วีดิทัศน์การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดธิดากระทงหลงทาง ประจำปี ๒๕๖๖

วีดิทัศน์การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดธิดากระทงหลงทาง ประจำปี ๒๕๖๖

รับผู้ป่วยชาย อาศัยในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๒ มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย นำส่งโรงพยาบาล

รับผู้ป่วยชาย อาศัยในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๒ มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย นำส่งโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

22 พฤศจิกายน 2566 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22 พฤศจิกายน 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส4(เดือน กรกฎาคม 2566 – เดือน กันยายน 2566)
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส3(เดือน เมษายน 2566 – เดือน มิถุนายน 2566)
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
21 กันยายน 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
11 กันยายน 2566 ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสภาเทศบาลตำบลปัว
24 สิงหาคม 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
16 สิงหาคม 2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติ งป.2567
11 สิงหาคม 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
27 กรกฎาคม 2566 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว
23 พฤษภาคม 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
27 เมษายน 2566 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว กำหนดสมัยประชุมสามัญ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2566 และสามัญแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
24 พฤศจิกายน 2566 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
26 ตุลาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย
20 ตุลาคม 2566 รับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
20 ตุลาคม 2566 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
20 ตุลาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย
6 ตุลาคม 2566 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
6 ตุลาคม 2566 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6 ตุลาคม 2566 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6 ตุลาคม 2566 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
6 ตุลาคม 2566 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

หนังสือราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว
สายด่วนนายกฯ 054-791400 ต่อ 11

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

45204
Visit Today : 32
Visit Yesterday : 36
This Month : 153
This Year : 9537
Total Visit : 45204
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...