เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

เมนูหลัก

หน่วยงานภายใน

ข้อมูลท่องเที่ยว

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

13 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ตุลาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)
6 ตุลาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
21 กันยายน 2563 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0002,9-0003,9-0005,9-0006,9-0009,9-0010 ภายในเขตเทศบาลตำบลปัว บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 6 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กันยายน 2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0015 สายสองลื้อ บ้านขอน-บ้านป่าลาน หมู่ที่1,5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
10 กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
2 กรกฎาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
19 มิถุนายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
27 พฤศจิกายน 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
28 ตุลาคม 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
18 กันยายน 2563 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
24 สิงหาคม 2563 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563
10 สิงหาคม 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
29 กรกฎาคม 2563 หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
25 พฤษภาคม 2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
25 พฤษภาคม 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
27 เมษายน 2563 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
9 เมษายน 2563 ประกาศการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
19 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
9 มิถุนายน 2563 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ในช่วงทดลองงาน
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการและทั่วไป
1 มิถุนายน 2563 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น
1 มิถุนายน 2563 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
1 มิถุนายน 2563 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
28 พฤษภาคม 2563 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป
28 พฤษภาคม 2563 สมรรถนะประจำสายงาน

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวสมัครงานราชการ

เว็บบอร์ด

นายพลายชุมพล อยู่เอนก
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

17518
Visit Today : 12
Visit Yesterday : 15
This Month : 92
This Year : 7293
Total Visit : 17518
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...