เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลท่องเที่ยว

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านปรางค์

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านปรางค์

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านป่าหัด

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านป่าหัด

เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี

เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี

เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ เดินรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลปัว ปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ เดินรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือ การวางแผนการจัดการตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือ การวางแผนการจัดการตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับ เทศบาลเมืองนครปฐม ในการประสานขอศึกษาดูงาน เพื่อนำไปจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมนา เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตราชการ

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับ เทศบาลเมืองนครปฐม ในการประสานขอศึกษาดูงาน เพื่อนำไปจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมนา เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

17 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 (เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน ธันวาคม 2564)
17 มกราคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
17 มกราคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
17 มกราคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
17 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนห้วยหย่าใต้ บ.ป่าลาน ม.5 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน โดขวิธีคัดเลือก
17 มกราคม 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายห้วยหย่าใต้ บ้านป่าลาน ม.5 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน โดยวิธีคัดเลือก
28 ตุลาคม 2564 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
7 ตุลาคม 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 (เดือน กรกฎาคม 2564 – เดือน กันยายน 2564)
1 ตุลาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
21 ธันวาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
25 พฤศจิกายน 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
27 กันยายน 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
23 กันยายน 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
17 กันยายน 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
23 สิงหาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
18 สิงหาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
10 สิงหาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
29 กรกฎาคม 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
5 ตุลาคม 2564 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
17 กันยายน 2564 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน และเจ้าพนักงานธุรการ ดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลตำบลปัว
3 สิงหาคม 2564 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
7 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
7 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 พฤษภาคม 2564 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
19 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 ตุลาคม 2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 มิถุนายน 2563 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวสมัครงานราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

27173
Visit Today : 10
Visit Yesterday : 23
This Month : 423
This Year : 423
Total Visit : 27173
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...