หน้าแรก

หน่วยงานภายใน

ข้อมูลท่องเที่ยว

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า จังหวัดลพบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า จังหวัดลพบุรี

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลตำบลหาดเล็ด จังหวัดตราด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลตำบลหาดเล็ด จังหวัดตราด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปัว  ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปัว  ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

12 มิถุนายน 2562 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
17 พฤษภาคม 2562 จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด (สายโรงเรียนบ้านปรางค์-ร้านไอเอ็มเอฟ) บ้านปรางค์ หมู่ที่3 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
17 พฤษภาคม 2562 จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด (สายบ้านนายทอง-ป่าสุสาน) บ้านต้นแหลง หมู่ที่2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
25 มีนาคม 2562 จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายน้ำแงง – น้ำกิว) บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
25 มีนาคม 2562 จัดจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
15 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์

วีดิทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

Play
Slider

เว็บบอร์ด

ข่าวสมัครงานราชการ

นายพลายชุมพล อยู่เอนก
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

นายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

08052
วันนี้ : 1
เมื่อ่วาน : 10
เดือนนี้ : 501
ปีนี้ : 6471
ทั้งหมด : 8052
กำลังออนไลน์ : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล
4 votes · 4 answers