เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว

อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านร้อง หมู่ที่ 4 ตำบลปัว

อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ตำบลปัว

อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ตำบลปัว

อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 ตำบลปัว

อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 ตำบลปัว

อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านนาป่าน หมู่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

อบรมโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านนาป่าน หมู่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลปัว จัดทำโครงการ “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัวและโรงแปรงรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว จัดทำโครงการ “วันเทศบาล” ประจำปี 2565 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัวและโรงแปรงรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว จัดอบรม โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในเขตเทศบาลตำบลปัว และ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปัว จัดอบรม โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในเขตเทศบาลตำบลปัว และ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือ โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม สู่ตำบลขับขี่ปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืน

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือ โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม สู่ตำบลขับขี่ปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืน

แอ่วงานปี๋ใหม่เมือง สุดยอดกำกิ๋น และของดีเมืองปัว” ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน 2565

แอ่วงานปี๋ใหม่เมือง สุดยอดกำกิ๋น และของดีเมืองปัว” ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลปัว ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร สวนสาธารณะ รศ. 200

เทศบาลตำบลปัว ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ จุดตรวจหน้าตู้ยามจราจร สวนสาธารณะ รศ. 200

เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมชี้แจง โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมชี้แจง โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การจัดการความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

4 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 (เดือน มกราคม 2565 – เดือน มีนาคม 2565)
4 เมษายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
22 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
22 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
14 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ บริเวณโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก
14 มีนาคม 2565 จัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ บริเวณโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก
14 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายห้วยหย่าใต้ บ้านป่าลาน หมู่ที่5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก
14 มีนาคม 2565 จัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายห้วยหย่าใต้ บ้านป่าลาน หมู่ที่5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก
17 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 (เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน ธันวาคม 2564)
17 มกราคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
27 เมษายน 2565 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
18 กุมภาพันธ์ 2565 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
28 มกราคม 2565 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
21 ธันวาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
25 พฤศจิกายน 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
27 กันยายน 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
23 กันยายน 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
17 กันยายน 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
2 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการช่าง
30 ธันวาคม 2564 คำสั่ง่เทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
17 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
17 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวสมัครงานราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว
สายด่วนนายกฯ 054-791400 ต่อ 11

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

29971
Visit Today : 10
Visit Yesterday : 32
This Month : 419
This Year : 3221
Total Visit : 29971
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...