เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

ออกให้บริการแนะนำการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการแก่สถานประกอบการ

ออกให้บริการแนะนำการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการแก่สถานประกอบการ

ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง หน้าโรงเรียนวรนคร

ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง หน้าโรงเรียนวรนคร

ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

ต้อนรับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดน่าน มาเยี่ยมเยียนศูนย์คุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เทศบาลตำบลปัว และนั่งเวรให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

ต้อนรับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดน่าน มาเยี่ยมเยียนศูนย์คุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เทศบาลตำบลปัว และนั่งเวรให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

ประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลโลกของกว่าง นักสู่แห่งขุนขา และงานของดีเมืองปัว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลโลกของกว่าง นักสู่แห่งขุนขา และงานของดีเมืองปัว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

ออกซ่อมไฟกิ่ง บริเวณพื้นที่บ้านร้อง

ออกซ่อมไฟกิ่ง บริเวณพื้นที่บ้านร้อง

ออกตรวจสอบและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ​ผู้บาดเจ็บชาย​ ๒​ ราย​ จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน​ บริเวณหน้าร้านพิซซ่าโอมีน

ออกตรวจสอบและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ​ผู้บาดเจ็บชาย​ ๒​ ราย​ จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน​ บริเวณหน้าร้านพิซซ่าโอมีน

รับผู้บาดเจ็บหญิง มีอาการปวดก้นร้าวลงขาด้านขวา จึงนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

รับผู้บาดเจ็บหญิง มีอาการปวดก้นร้าวลงขาด้านขวา จึงนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

ปฐมพยาบาลโดยดามข้อมือ ผู้บาดเจ็บเยาวชนชาย จากอุบัติเหตุหกล้ม มีอาการปวดข้อมือซ้าย และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

ปฐมพยาบาลโดยดามข้อมือ ผู้บาดเจ็บเยาวชนชาย จากอุบัติเหตุหกล้ม มีอาการปวดข้อมือซ้าย และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองนาหลง) บ้านขอน หมู่ที่๑ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
28 มิถุนายน 2566 จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองนาหลง) บ้านขอน หมู่ที่๑ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายนาดอน-บ้านห่าง) บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา หมู่ที่๔ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
28 มิถุนายน 2566 จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายนาดอน-บ้านห่าง) บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา หมู่ที่๔ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเข้าพื้นที่การเกษตรทุ่งนาเหล่า บ้านปรางค์พัฒนา๑ หมู่ที่๗ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
28 มิถุนายน 2566 จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเข้าพื้นที่การเกษตรทุ่งนาเหล่า บ้านปรางค์พัฒนา๑ หมู่ที่๗ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด (จากบ้านนายสำราญ ถึง บ้านนายสนิท) บ้านป่าลาน หมู่ที่๕ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
28 มิถุนายน 2566 จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด (จากบ้านนายสำราญ ถึง บ้านนายสนิท) บ้านป่าลาน หมู่ที่๕ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
28 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด สายห้วยปรางค์ (พวงพะยอม) บ้านแก้ม หมู่ที่๕ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
28 มิถุนายน 2566 จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด สายห้วยปรางค์ (พวงพะยอม) บ้านแก้ม หมู่ที่๕ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
24 สิงหาคม 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
16 สิงหาคม 2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติ งป.2567
11 สิงหาคม 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
27 กรกฎาคม 2566 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว
23 พฤษภาคม 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
27 เมษายน 2566 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว กำหนดสมัยประชุมสามัญ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2566 และสามัญแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
20 กุมภาพันธ์ 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
27 มกราคม 2566 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
11 สิงหาคม 2566 รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
27 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (นักวิชาการตรวจสอบภายใน , นักวิชาการเงินและบัญชี , นายช่างสำรวจ , เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ และสัตวแพทย์)
16 พฤษภาคม 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
25 เมษายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
21 เมษายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
19 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (นักวิชาการตรวจสอบภายใน , นักวิชาการเงินและบัญชี , นายช่างสำรวจ , เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ และสัตวแพทย์)
31 มีนาคม 2566 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
31 มีนาคม 2566 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
31 มีนาคม 2566 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
31 มีนาคม 2566 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

หนังสือราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว
สายด่วนนายกฯ 054-791400 ต่อ 11

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

42848
Visit Today : 31
Visit Yesterday : 32
This Month : 570
This Year : 7181
Total Visit : 42848
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...