เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลองเบิกบาน และทอดผ้าป่า เพื่อสมทบกองทุนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลองเบิกบาน และทอดผ้าป่า เพื่อสมทบกองทุนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรับส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกำแพง บริเวณถนนบ้านป่าหัด

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรับส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกำแพง บริเวณถนนบ้านป่าหัด

ทำการเคลื่อนย้ายสรีระของเจ้าคณะตำบลปัว เพื่อไปฌาปนกิจ

ทำการเคลื่อนย้ายสรีระของเจ้าคณะตำบลปัว เพื่อไปฌาปนกิจ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

ออกให้บริการรับส่งผู้ป่วยโรคโควิด – ๑๙

ออกให้บริการรับส่งผู้ป่วยโรคโควิด – ๑๙

ออกปฏิบัติงานแพทย์สนาม สำหรับงานกีฬาฟุตบอลตำรวจสายเหนือ

ออกปฏิบัติงานแพทย์สนาม สำหรับงานกีฬาฟุตบอลตำรวจสายเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

4 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 (เดือน มกราคม 2565 – เดือน มีนาคม 2565)
4 เมษายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
22 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
22 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
14 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ บริเวณโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก
14 มีนาคม 2565 จัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ บริเวณโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก
14 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายห้วยหย่าใต้ บ้านป่าลาน หมู่ที่5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก
14 มีนาคม 2565 จัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายห้วยหย่าใต้ บ้านป่าลาน หมู่ที่5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก
17 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 (เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน ธันวาคม 2564)
17 มกราคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
23 พฤษภาคม 2565 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
27 เมษายน 2565 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
18 กุมภาพันธ์ 2565 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
28 มกราคม 2565 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
21 ธันวาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
25 พฤศจิกายน 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
27 กันยายน 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
23 กันยายน 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
2 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการช่าง
30 ธันวาคม 2564 คำสั่ง่เทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
17 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
17 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวสมัครงานราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว
สายด่วนนายกฯ 054-791400 ต่อ 11

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

32013
Visit Today : 18
Visit Yesterday : 32
This Month : 320
This Year : 5263
Total Visit : 32013
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...