เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

เมนูหลัก

หน่วยงานภายใน

ข้อมูลท่องเที่ยว

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

3 สิงหาคม 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
2 กรกฎาคม 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
29 กรกฎาคม 2563หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
25 พฤษภาคม 2563ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
25 พฤษภาคม 2563นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
27 เมษายน 2563ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
9 เมษายน 2563ประกาศการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
9 เมษายน 2563ประกาศการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
9 เมษายน 2563กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563
9 เมษายน 2563การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
9 เมษายน 2563การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
9 เมษายน 2563การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
9 มิถุนายน 2563ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป
9 มิถุนายน 2563แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น
9 มิถุนายน 2563แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ในช่วงทดลองงาน
9 มิถุนายน 2563แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการและทั่วไป
1 มิถุนายน 2563มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น
1 มิถุนายน 2563มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
1 มิถุนายน 2563มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
28 พฤษภาคม 2563มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป
28 พฤษภาคม 2563สมรรถนะประจำสายงาน
28 พฤษภาคม 2563สมรรถนะผู้บริหาร

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวสมัครงานราชการ

เว็บบอร์ด

นายพลายชุมพล อยู่เอนก
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

15221
วันนี้ : 8
เมื่อ่วาน : 24
เดือนนี้ : 83
ปีนี้ : 4996
ทั้งหมด : 15221
กำลังออนไลน์ : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...