เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

เมนูหลัก

หน่วยงานภายใน

ข้อมูลท่องเที่ยว

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

8 เมษายน 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
8 เมษายน 2563 ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๙-๐๐๐๒,๙-๐๐๐๓,๙-๐๐๐๕,๙-๐๐๐๖,๙-๐๐๐๙,๙-๐๐๑๐ ภายในเขตเทศบาลตำบลปัว
8 เมษายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๙-๐๑๕ สายสองลื้อ บ.ขอน – บ.ป่าลาน หมู่ที่๑,๕ ตำบลปัว อำเภอปั จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)น
21 มกราคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
20 มกราคม 2563 ประกาศแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
31 ตุลาคม 2562 จัดจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านขอน หมู่ที่1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
1 ตุลาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)
12 มิถุนายน 2562 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
17 พฤษภาคม 2562 จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด (สายโรงเรียนบ้านปรางค์-ร้านไอเอ็มเอฟ) บ้านปรางค์ หมู่ที่3 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
17 พฤษภาคม 2562 จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด (สายบ้านนายทอง-ป่าสุสาน) บ้านต้นแหลง หมู่ที่2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
25 พฤษภาคม 2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
25 พฤษภาคม 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
27 เมษายน 2563 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
9 เมษายน 2563 ประกาศการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
9 เมษายน 2563 ประกาศการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
9 เมษายน 2563 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563
9 เมษายน 2563 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
9 เมษายน 2563 การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
9 เมษายน 2563 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
9 เมษายน 2563 การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ข่าวสมัครงานราชการ

นายพลายชุมพล อยู่เอนก
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

13898
วันนี้ : 3
เมื่อ่วาน : 25
เดือนนี้ : 674
ปีนี้ : 3673
ทั้งหมด : 13898
กำลังออนไลน์ : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...