เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลท่องเที่ยว

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านเฟสที่ 2 กิจกรรมต้นกล้าความดี การอบรมให้ความรู้ ในสถานศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ณ โรงเรียนบ้านร้อง และ โรงเรียนวรนคร

โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านเฟสที่ 2  กิจกรรมต้นกล้าความดี การอบรมให้ความรู้ ในสถานศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ณ โรงเรียนบ้านร้อง และ โรงเรียนวรนคร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการ การบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้าน เฟสที่ 3 ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการ การบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้าน เฟสที่ 3 ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม ทบทวนความรู้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน ณ บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม ทบทวนความรู้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน ณ บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประชุมคณะกรรมการขยะในชุมชน ณ บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประชุมคณะกรรมการขยะในชุมชน ณ บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม ทบทวนความรู้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการ ณ บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม ทบทวนความรู้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการ ณ บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กิจกรรมสานตระกร้าเส้นพลาสติก ณ บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กิจกรรมสานตระกร้าเส้นพลาสติก ณ บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

16 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (เดือน เมษายน 2564 – เดือน มิถุนายน 2564)
16 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
16 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
19 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
9 เมษายน 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
1 เมษายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
1 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
5 มกราคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563)
5 มกราคม 2564 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.9-0014 ถนนสายสลีเมือง (บ้านนาป่าน-บ้านร้อง) หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน
29 กรกฎาคม 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
24 พฤษภาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
17 พฤษภาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัวเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
12 พฤษภาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
12 พฤษภาคม 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
12 พฤษภาคม 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก
27 พฤศจิกายน 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
28 ตุลาคม 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
18 กันยายน 2563 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
24 สิงหาคม 2563 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563
7 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
7 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 พฤษภาคม 2564 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
19 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 ตุลาคม 2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 มิถุนายน 2563 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ในช่วงทดลองงาน
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการและทั่วไป

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวสมัครงานราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

23098
Visit Today : 8
Visit Yesterday : 24
This Month : 54
This Year : 5114
Total Visit : 23098
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...