สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปัว ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปัวชั้น 1

เลขที่ ๔๐๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๑๒๐