เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

นางสาวอภิญญา อุปหนอง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ