แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 1.อนุสาวรีย์พญาผานอง

01-prayaphanong

ตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปัว หมู่ที่ 5 ตำบลวรนคร เป็นอนุสาวรีย์ของเจ้าผู้ครองเมืองในอดีต ซึ่งเป็นวีระบุรุษผุ้กล้าผู้กอบกู้เอกราชจากพญางำเมือง เจ้าผู้ครองเมืองพะเยา


2.วัดพระธาตุเบ็งสกัด (Bengsakat Temple)

02-Bengsakat

ตั้งอยู่ในเขตบ้านแก้ม ตำบลวรนคร เป็นวัดเก่าแก่มากสร้างขึ้นในสมัยพญาภูคา ราวปีพุทธศตวรรษ ที่ 18 เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชนเมืองวรนครในอดีต ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ องค์พระธาตุเบ็งสกัดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอายุกว่า 700 ปี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองปัวมาช้านาน วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลคม 2487


3.วัดต้นแหลง (Tonlang Temple)

03-tonlang

วิหารวัดต้นแหลง ตั้งอยู่ในเขตบ้านต้นแหลง ตำบลไชยวัฒนา เป็นสุดยอดวัดไทลื้อที่เก่าแก่และสวยงามที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2127 พระวิหารโดดเด่นด้วยหลังคาที่เป็นไม้ทรงตะคุ่มลาดเอียงมุงด้วยไม้แป้นเกร็ด ตามแบบฉบับไทลื้อยุคดั้งเดิม หน้าบันพระวิหารประดับด้วยไม้ ลักษณะเป็นรัศมีแฉกลวดลายสีสันสวยงามดูแปลกตากว่าวิหารทั่วไป


4.วัดบ้านปรางค์ Prang Temple

04-prang-1 04-prang-2

ตั้งอยู่ในเขตบ้านปรางค์ ตำบลปัว ที่วัดนี้มีพระธาตุบุญนาคทรงลังการะฆังคว่ำ เป็นที่เคารพบูชาของคนในตำบลปัว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2230 นอกจากองค์พระธาตุบุญนาคที่สวยงามแล้ววัดปรางค์ยังมีต้นไม้มหัศจรรย์ที่ชื่อ ต้นดิกเดียม เมื่อเราสัมผัสบริเวณลำต้นเบาๆ ก็จะพบว่าใบของต้นดิกเดียมจะสั่นไหวทุกครั้ง และที่สำคัญต้นไม้ชนิดนี้มีเพียงต้นเดียวในประเทศไทย