ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัวเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัวเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม