กิจกรรมจิตอาสา ล้างทำความสะอาดตลาดล่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201

กิจกรรมจิตอาสา ล้างทำความสะอาดตลาดล่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว จิตอาสา อสม.บ้านปรางค์ หมู่ 3 พร้อมด้วยผู้ประกอบการตลาด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดล่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาดของเทศบาลตำบลปัว