พิธีเปิดกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ทางเทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปัว ณ บ้านขอน ต.ปัว

091057-1
091057-1
091057-1
091057-1
091057-1
091057-1
091057-1
091057-1
091057-1