ประกาศแผนและร่างวิจารณ์ปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายถนนบ้านปรางค์พัฒนา2 – บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

01

 

 

img333

 

 

 

 

 

img334

 

 

บ้านไร่ 1

 

บ้านไร่ 2

 

บ้านไร่ 3

 

บ้านไร่ 4

 

บ้านไร่ 5

 

บ้านไร่ 6

 

บ้านไร่ 7

 

บ้านไร่ 8

 

บ้านไร่ 9

 

บ้านไร่ 10

 

บ้านไร่ 11

 

 

บ้านไร่ 01 บ้านไร่ 02

 

 

บ้านไร่ 03

บ้านไร่ 04

 

 

บ้านไร่ 05

 

บ้านไร่ 06 บ้านไร่ 07 บ้านไร่ 08 บ้านไร่ 09 บ้านไร่ 010

บ้านไร่ 011