กิจกรรมแจกจ่ายกล้าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

กิจกรรมแจกจ่ายกล้าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการแจกจ่ายกล้าไม้ ให้กับหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปัว จำนวน 13 หมู่บ้าน พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และตัวแทนหมู่บ้านเข้ารับกล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564