เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลปัว

         วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ให้เป็นตลาดดีมีมาตรฐาน เป็นตลาดสดน่าซื้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว