ตลาดนัดขยะรีไซเคิลสัญจร ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564

📢ประชาสัมพันธ์📢
ตลาดนัดขยะรีไซเคิลสัญจร ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ ผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยจะเข้าไปรับซื้อขยะรีไซเคิล ถุงพลาสติก และดำเนินการเก็บซากเครื่องใช้ไฟฟ้า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว และขวดแก้ว
หมายเหตุ
– การดำเนินการในครั้งนี้ จะรับเก็บขยะเฉพาะ ขยะซากอิเล็กทรอนิกส์ ยางรถยนต์เก่า และขวดแก้ว เท่านั้น ส่วนขยะประเภทอื่นให้รอการเก็บขนตามกำหนดการปกติ
– ขยะประเภทซากอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ได้แก่ ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ วิทยุ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์
– สำหรับขวดแก้วขอสงวนสิทธิ์เฉพาะขวดที่มีสภาพดี ไม่แตก และให้บรรจุใส่ภาชนะหรือถุงให้มิดชิด
– ขยะรีไซเคิลหากท่านใดหรือครัวเรือนใดต้องการขายและรับเงินเองต้องรอดำเนินการกับผู้รับซื้อของเก่า แต่หากท่านใดจะบริจาคให้เป็นกองทุนหมู่บ้านสามารถให้ผู้ใหญ่/ผู้ช่วยหรือกรรมการขยะดำเนินการแทนได้