ประกาศจัดจ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายถนนบ้านปรางค์พัฒนา 2 – บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

บ้านไร่ 01 บ้านไร่ 02 บ้านไร่ 03 บ้านไร่ 04

 

บ้านไร่ 05

 

บ้านไร่ 06 บ้านไร่ 07 บ้านไร่ 08 บ้านไร่ 09

บ้านไร่ 010

 

บ้านไร่ 011