จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยน้ำดื่มสายทิพย์ บ้านแก้ม หมู่ที่5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

img052 img053 img054 img055