เทศบาลปัว ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

เทศบาลปัว ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

            วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจประเมินตลาดสด โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอำเภอปัว สาธารณสุขอำเภอปัว เข้าร่วมตรวจประเมินตลาดสด ณ ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในตลาดสดเทศบาลตำบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยเทศบาลตำบลปัว ได้กำหนดมาตรการ กำหนดทางเข้า-ออก ตลาดทางด้านหน้าตลาด โดยให้ผู้ใช้บริการตลาด ได้มีการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย มีจุดให้ลงทะเบียน และล้างมือด้วยน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์