เทศบาลตำบลปัว ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลปัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง)

เทศบาลตำบลปัว ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลปัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564ณ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง)

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจประเมินตลาดสด โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ. อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอำเภอปัว และสาธารณสุขอำเภอปัว เข้าร่วมตรวจประเมินตลาดสด ณ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยเทศบาลตำบลปัว ได้กำหนดมาตรการ กำหนดทางเข้า-ออก ตลาด ทางด้านหน้าของตลาด โดยให้ผู้ใช้บริการตลาด ได้มีการ สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย มีจุดให้ลงทะเบียน และล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่ หรือแจลแอลกอฮอล์