โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประชุมคณะกรรมการขยะในชุมชน (หมู่บ้านเฟส 2) ณ บ้านแก้ม หมู่ที่ 4 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ประชุมคณะกรรมการขยะในชุมชน (หมู่บ้านเฟส 2) ณ บ้านแก้ม หมู่ที่ 4 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขยะในชุมชน (หมู่บ้านเฟส 2) ณ บ้านแก้ม หมู่ที่ 4 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามโครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการขยะ และประชาชน บ้านแก้ม หมู่ที่ 4 เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้
สำหรับการประชุม จะเป็นเป็นกิจกรรม ทบทวนความรุ้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการหารือ พูดคุยเกี่ยวกับปัญหา และการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะที่จะได้ดำเนินการ ต่อไป