จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงไมคโครโฟน สำหรับใช้ในห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

img087 img088