กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จากเทศบาลตำบลปัว และนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยกิจกรรม เป็นการพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดตกแต่งต้นไม้ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปัว บริเวณถนนสะอาด (ถนนทางเข้าโรงแปรรูปเนื้อสัตว์) และบริเวณบ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ 8