พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

         วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว โดยมีนางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผอ.กองการศึกษา คณะครู และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมในพิธี
โดยเด็กนักเรียน ต่างนำดอกไม้และจัดทำพานไหว้ครู มาไหว้ครูกันอย่างพร้อมเพรียง