ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลปัว
ดำเนินการทำความสะอาด
และทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำความสะอาด ทำลายเชื้อตามหลักอนามัย บริเวณสถานที่กักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรดโควิด-19 บ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน กรณี พบผู้ป่วยยืนยัน

นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว นางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านขอน
สมาชิกสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้