เชิญชวน ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ขอรับบริการได้ ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลปัว ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 256

เชิญชวน ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลปัว
บริเวณ อาคารสาธารณสุข เทศบาลตำบลปัว ชั้น 1 (งานนิติการ)
ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน