ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง งดให้บริการฆ่าสัตว์ในโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว กรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง งดให้บริการฆ่าสัตว์ในโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว กรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งดให้บริการฆ่าสัตว์ในโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2564