กิจกรรมประกาศสงครามกับขยะ พื้นที่โรงเรียนปัว เพื่อก้าวสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่า

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2564
กิจกรรมประกาศสงครามกับขยะ พื้นที่โรงเรียนปัว เพื่อก้าวสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

          วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับโรงเรียนปัว จัดกิจกรรมประกาศสงครามกับขยะ พื้นที่โรงเรียนปัว เพื่อก้าวสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ นาอำเภอปัว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วย นายมนตรี ศรีสุขคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนปัว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ภายในงาน ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนปัว ในฐานะองค์กรพาคีเครือข่ายการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการขยะโรงเรียนปัว และมอบวัสดุอุปกรณ์การจัดทำฐานการเรียนรู้การจัดขยะในโรงเรียนปัว และการเรียนรู้การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนปลอดขยะ โดยโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และได้มีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลของโรงเรียนปัว และการประกวดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ โดยโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปัว ได้แก่ โรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนบ้านร้อง