เทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน 256

เทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน 2564

        โดยมีการชักธงและประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลปัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาฑิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย