กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

         วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยนางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พนักงานงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน จิตอาสา จากอำเภอปัวเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์