เทศบาลตำบลปัว ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ตำบลวรนคร อำเภออปัว จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลปัว ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔
ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ตำบลวรนคร อำเภออปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ตำบลวรนคร อำเภออปัว จังหวัดน่าน โดยเทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ อำเภอปัว และสภาวัฒนธรรมอำเภอปัว และคณะศรัทธาวัดพระธาตุเบ็งสกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอปัว นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว คณะศรัทธาวัดพระธาตุเบ็งสกัด ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ในการทำบุญตักบาตร เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม มีการดำเนินการพิธีทางสงฆ์ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่อำเภอปัว