กิจกรรม หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือเคียว ไปเกี่ยวข้าว ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ (โคก หนอง นา โมเดล)

กิจกรรม หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือเคียว ไปเกี่ยวข้าว
ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ (โคก หนอง นา โมเดล)
นายอุทิศ จิตอารี บ้านนาป่าน หมู่ 1 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน

         วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกิจกรรม หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือเคียว ไปเกี่ยวข้าว ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ (โคก หนอง นา โมเดล) นายอุทิศ จิตอารี (ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว)บ้านนาป่าน หมู่ 1 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว พัฒนาชุมชน ร่วมด้วย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลปัว และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

โดยกิจกรรมได้ร่วมกันลงมือเกี่ยวข้าว ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ พร้อมกับสาธิต การเก็บข้าว กองข้าว และฟาดข้าว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนา ที่มาร่วมมือกันเอามื้อกัน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว