เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับท่านบัณฑูร ล่ำซำ และคณะ จากมูลนิธิป่ารักษ์น้ำ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับท่านบัณฑูร ล่ำซำ
และคณะ จากมูลนิธิป่ารักษ์น้ำ
ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

         วันที่ 1 พฤษศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับท่านบัณฑูร ล่ำซำ และคณะ จากมูลนิธิป่ารักษ์น้ำ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว โดยมีการนำเสนอโครงการจำนวน 3 โครงการ คือ 1) เครื่องกรองน้ำดื่ม 2) ก่อสร้างห้องน้ำครู 3) เครื่องปั้มน้ำ
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ร่วมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายแดน จิตอารี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายเสกสรร จริยอภิมวิทย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นางพัชรรินทร์ นัยทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นางพิมลพรรณ สุทธหลวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางถนอมศรี ไชยวิชู ครูชำนาญการ/หัวหน้าสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และนำเสนอโครงการกับทางมูลนิธิป่ารักษ์น้ำ