เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19

เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว

        วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยเป็นการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยในวันนี้ ยังให้บริการสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข้ารับบริการฉีดวัคซีน สำหรับเข็มที่ 1
ในการนี้ นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว ได้เยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มารับบริการด้วย