กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

         วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด กวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้ดูสะอาด สวยงาม บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปัว
โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาพัฒนา ร่วมด้วยนางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจากเทศบาลตำบลปัว และคณะครู นักเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้