กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัวจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 5561 นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งจัดโดย กองการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนาธรรมของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริม/สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงเล็ก และกิจกรรมการแสดงของเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้มีผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจเด็กๆอย่างคับคั่ง