เชิญชวน ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลปัว

เชิญชวน
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย
สามารถติดต่อขอรับบริการได้
ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลปัว
ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
✍✍
โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน