เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมหารือการบริหารจัดการขยะ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 อำเภอสายเหนือ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอบ่อเกลือ

เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมหารือการบริหารจัดการขยะ
กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 อำเภอสายเหนือ
อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอบ่อเกลือ

         วันที่ 25 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมการบริหารจัดการขยะ โดยเป็นการดำเนินการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มใหม่ 5 อำเภอสายเหนือของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอบ่อเกลือ โดยที่ประชุมมีการพิจารณา สถานการณ์ขยะจังหวัดน่าน รูปแบบการจัดการขยะปลายทาง และแหล่งงบประมาณในการดำเนินการ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ 5 อำเภอสายเหนือ และการขับเคลื่อนศูนย์จัดการขยะ

โดยมีนายสมบูรณ์ อุดหังไข ปลัดอำเภอ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอปัว เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายสิทธิชัย มุ่งดี สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอบ่อเกลือ และหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้