เทศบาลตำบลปัว กิจกรรมเดินรณรงค์ “การลดใช้ถุงพลาสติกและประชาสัมพันธ์มาตรการจับปรับการลักลอบทิ้งขยะ”

เทศบาลตำบลปัว กิจกรรมเดินรณรงค์
“การลดใช้ถุงพลาสติกและประชาสัมพันธ์มาตรการจับปรับการลักลอบทิ้งขยะ” ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

        วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “การลดใช้ถุงพลาสติกและประชาสัมพันธ์มาตรการจับปรับการลักลอบทิ้งขยะ” ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) โดยเดินขบวนรณรงค์เริ่มขบวนด้านหน้าลานจอดรถเทสโก้โลตัส – ตลาดสดเทศบาล 1 ภายในงานมีการแจกถุงผ้า สำหรับผู้ที่นำตระกร้า และถุงผ้ามาจับจ่ายซื้อของด้วย
โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดกิจกรม ร่วมด้วย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จากทุกส่วนราชการ/กอง พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว และประชาชนในพื้นที่เทศบาลร่วมกิจกรรม