ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติการกู้ชีพ)

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติการกู้ชีพ)
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกู้ชีพเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565