เทศบาลตำบลปัว เชิญชวนจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของฝากพื้นบ้าน ของที่ระลึก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว
เชิญชวนจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของฝากพื้นบ้าน ของที่ระลึก
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตำบลปัว

ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2565
โทร.054-791400 ต่อ 32
08 3323 9680 หรือ 06 1687 6925