ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนพี่น้องประชาชนสู้ภัยโควิด-19 และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้านต่างๆ

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค
เพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนพี่น้องประชาชนสู้ภัยโควิด-19
และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้านต่างๆ

ติดต่อบริจาคสิ่งของได้ที่ : เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถามได้ที่
095-634-3786 คุณพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
089-637-0944 คุณอำพรรณ จุทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
082-892-5735 คุณอนัญญา โสภา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม

บริจาคเงินผ่านทางช่องทาง
ธนาคารออมสิน สาขาปัว หมายเลขบัญชี 020384970875
ชื่อบัญชี กลุ่มเพื่อนรักเพื่อน