การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปัวเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว