ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

รายละเอียด ดังนี้