เทศบาลตำบลปัว เข้าเยี่ยม และมอบของให้กับผู้กักตัว ณ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน โรงเรียนบ้านร้อง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปัว เข้าเยี่ยม และมอบของให้กับผู้กักตัว ณ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
โรงเรียนบ้านร้อง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปัว โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พร้อมนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จากทุกส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว เข้าเยี่ยม และมอบของให้กับผู้กักตัว ณ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โรงเรียนบ้านร้อง อำเภอปัว จังหวัดน่าน