เชิญชวนร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

เทศบาลตำบลปัว เชิญชวนร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ปี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.#ผู้เข้าร่วมงานให้แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง