การนำมาตรการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน

การนำมาตรการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน

         วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัวเข้ารับฟังการนำมาตรการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสภาตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี เข้าร่วมรับฟังง พร้อมด้วย นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลปัว เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

04