กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. เทศบาลตำบลปัวร่วมกับสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายเหนือ 4 อำเภอประกอบด้วย อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง จัดกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัวเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน  ราชการต่างๆ และผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลปัวเข้าร่วม  กิจกรรมในงานเริ่มจากการเดินขบวนรณรงค์ “รักสุขภาพ รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” จากตัวแทนนักเรียนในตำบลปัวและโรงเรียนผู้อายุเทศบาลตำบลปัว การแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุฯ และชมรมรักสุขภาพ  การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆและอปท.เครือข่ายที่เข้าร่วม