ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายห้วยหย่าใต้ บ้านป่าลาน หมู่ที่5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก