ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565-วันที่ 17 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้