เทศบาลตำบลปัว ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารล้านนาและอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม และงานสรงน้ำพระธาตุบุญนาค ณ วัดปรางค์

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารล้านนาและอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม และงานสรงน้ำพระธาตุบุญนาค ณ วัดปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ร่วมด้วยคณะศรัทธา โรงเรียนบ้านปรางค์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมูที่ 7 และบ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว