ประกาศ เทศบาลตำบลปัว เรื่อง แจ้งปิดตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) และตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง) ของเทศบาลตำบลปัว กรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ เทศบาลตำบลปัว
เรื่อง แจ้งปิดตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) และตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง) ของเทศบาลตำบลปัว
กรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตั้งแต่วันที่ 21-22 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการล้าง ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค และจะเปิดให้บริการในวันที่ 23 มีนาคม 2565