เทศบาลปัว ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) และตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง)

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจประเมินตลาดสด ร่วมด้วยนายสมบูรณ์ อุดทังไข ปลัดอำเภอปัว สาธารณสุขอำเภอปัว เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรปัว ผู้นำชุมชน ซึ่งนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ได้มอบหมาย ให้นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เวลา 07.30 น.เข้าร่วมการตรวจประเมิน ตลาดสด ณ ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน) และเวลา 15.00 น. ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในตลาดสดเทศบาลตำบลปัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยเทศบาลตำบลปัว ได้กำหนดมาตรการ กำหนดทางเข้า-ออก ตลาดทางด้านหน้าตลาด โดยให้ผู้ใช้บริการตลาด ได้มีการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย จุดล้างมือด้วยน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์