คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณา กลั่นกรองให้ความเห็นชอบ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ระดับตำบล ผลปรากฎว่าโรงเรียนบ้านปรางค์ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล