โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุอำเภอปัว

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัวและนายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาล ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอปัว ประจำปี 2561 ในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุอำเภอปัว ณ สนามกีฬาพญาผานอง โดยมีธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีนักกีฬาตัวแทนผู้สูงอายุจากทุกตำบลในอำเภอปัวเข้าร่วมอย่างคับคั่ง